saithanh education

Trường Đại học Công nghệ

Trường Đại học Công nghệ (tiếng Anh: VNU University of Engineering and Technology – VNU-UET) là một trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, được thành lập vào năm 2004, địa chỉ tại 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội khu vực Cầu Giấy cùng với các trường thành viên như Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Luật,...Lịch sử hình thành

Trường Đại học Công nghệ phát triển từ các khoa truyền thống và danh tiếng của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội:
 • Ngày 11/2/1995, thành lập Khoa Công nghệ Thông tin trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội).
 • Ngày 3/1/1996, Khoa Công nghệ Điện tử - Viễn thông được thành lập.
 • Ngày 18/10/1999, Giám đốc ĐHQG HN đã ký quyết định số 1348/TCCB thành lập Khoa Công nghệ trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Công nghệ Điện tử - Viễn thông thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành hai ngành thuộc Khoa Công nghệ. Cùng với sự ra đời của Khoa Công nghệ, ĐHQG HN đã thành lập Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng cơ học trực thuộc ĐHQG HN.
 • Ngày 25/5/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 92/2004/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Công nghệ trên cơ sở khoa Công nghệ và Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng Cơ học thuộc ĐHQG HN

Quá trình phát triển

 • Sau khi hình thành, Trường Đại học Công nghệ nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy với việc tái thành lập Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Điện tử iễn thông.
 • Ngày 9/9/2004, thành lập Khoa Vật lý Kỹ thuật và Công nghệ Nano.
 • Ngày 4/7/2005, thành lập Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa.
 • Ngày 8/4/2005, thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sinh học Phân tử (đến ngày 8/3/2007 được tổ chức lại thành Bộ môn Công nghệ Nano Sinh học thuộc Khoa Vật lý Kỹ thuật và Công nghệ Nano).
 • Ngày 18/12/2017, thành lập Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ.
 • Ngày 08/01/2018, thành lập Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ.
 • Ngày 28/03/2018, thành lập Bộ môn Công nghệ Xây dựng – Giao thông.
 • Ngày 18/12/2018, thành lập Khoa Công nghệ Nông nghiệp.
 • Ngày 18/03/2022, thành lập Viện Trí Tuệ Nhân Tạo (AI).

Khoa, viện đào tạo trực thuộc (06 khoa, 03 viện)

 • Khoa Công nghệ thông tin - Chủ nhiệm khoa: PGS. TS. Lê Sỹ Vinh.Khoa Điện tử viễn thông - Chủ nhiệm khoa: TS. Đinh Triều Dương.
 • Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ Nano - Phó chủ nhiệm phụ trách khoa: TS. Bùi Đình Tú.
 • Khoa Cơ học Kỹ thuật & Tự động hóa.
 • Khoa Công nghệ Nông nghiệp
 • Khoa Công nghệ Xây dựng - Giao thônv
 • Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ
 • Viện Tiên tiến về Kỹ thuật & Công nghệ
 • Viện Trí tuệ nhân tạo.

Chương trình đào tạo

Đào tạo đại học

 • Công nghệ thông tin CLC
 • Khoa học máy tính CLC
 • Hệ thống thông tin CLC
 • Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu CLC
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ thông tin (định hướng thị trường Nhật Bản)
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông CLC
 • Kỹ thuật máy tính
 • Kỹ thuật robot
 • Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử CLC
 • Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Cơ kỹ thuật
 • Vật lý kỹ thuật
 • Kỹ thuật năng lượng
 • Công nghệ kỹ thuật xây dựng
 • Công nghệ hàng không vũ trụ
 • Công nghệ nông nghiệp

Đào tạo sau đại học bậc Thạc sĩ

 • Khoa học máy tính
 • Hệ thống thông tin
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
 • An toàn thông tin
 • Kỹ thuật điện tử
 • Kỹ thuật viễn thông
 • Cơ kỹ thuật
 • Kỹ thuật cơ điện tử
 • Vật liệu và linh kiện nano
 • Kỹ thuật xây dựng

Đào tạo sau đại học bậc Tiến sĩ

 • Khoa học máy tính
 • Hệ thống thông tin
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
 • Kỹ thuật điện tử
 • Kỹ thuật viễn thông
 • Cơ kỹ thuật
 • Vật liệu và linh kiện nano
 • Kỹ thuật xây dựng

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Cửa hàng sách luật Việt Nam
Trở thành MC sau 30 ngày
hsbc